A

A

Wydawnictwo „Calvarianum”
Wydawnictwo naszej Prowincji istnieje od 1971 roku. Wydało w tym czasie kilkaset pozycji książkowych, a także kalendarzy i pocztówek.  Jak wskazuje sama nazwa „Calvarianum” szczególną rolę przywiązuje do wydawania literatury dla pątników kalwaryjskich i innych miejsc pielgrzymkowych, a także podejmuje tematykę franciszkańską i historyczną, związaną z życiem zakonu i prowincji.

Wydawnictwo wydaje także książki o różnej tematyce dla szerszego kręgu odbiorców, służących do pogłębienia wiedzy religijnej. Pokaźny dział stanowią także pozycje kaznodziejskie i z zakresu Pisma św. Szczególną uwagę zwracamy na osobę Jana Pawła II, który od dzieciństwa związany był z Sanktuarium Kalwaryjskim. Wśród wielu propozycji można znaleźć szereg wydań albumowych i ilustrowanych pozycji dla dzieci. Nie brakuje też książek z zakresu nauki, kultury, poezji i sztuki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawnictwa na jego stronie internetowej.