A

A

Urzędy i Referaty Prowincji

A. URZĘDY W ZAKRESIE FORMACJI

Sekretarz Formacji i Studiów: O. Roland Pancerz
Moderator Formacji Ciągłej: O. Anicet Gruszczyński

SEKRETARIAT FORMACJI I STUDIÓW

Przewodniczący: O. Roland Pancerz - Rektor WSD
Członkowie:
O. Anicet Gruszczyński moderator formacji ciągłej
O. Herbert Nesterenko magister kleryków i juniorystów
O. Erwin Ceklarz magister nowicjatu
O. Kalikst Piotrowski magister postulatu
O. Fabian Wikiera animator duszpasterstwa powołań

 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Rektor O. Roland Pancerz
Magister kleryków i juniorzystów, Dyrektor biblioteki O. Herbert Nesterenko
Wicerektor, Wicemagister, Sekretarz Rektoratu WSD O. Anicet Gruszczyński
Ojciec duchowny O. Barnaba Olszewski
Grono wychowawców: O. Herbert Nesterenko
O. Roland Pancerz
O. Anicet Gruszczyński
O. Gwidon Hensel
O. Hadrian Kamas
Spowiednicy: O. Wojciech Frączyk
O. Albin Kolarski
O. Faustyn Kuśnierz
O. Marceli Gęśla
Ekonom O. Albin KolarskiNOWICJAT

Magister O. Erwin Ceklarz
Wicemagister O. Rufin Kyc
Ojciec duchowny O. Hipolit Brożek
Grono Wychowawców: O. Erwin Ceklarz
O. Sylwester Skirliński
O. Rufin Kyc
Spowiednicy: O. Hipolit Brożek
O. Efrem Obruśnik
O. Arnold Marek


POSTULAT

Magister O. Kalikst Piotrowski
Wicemagister O. Juliusz Chłanda
Grono wychowawców: O. Kalikst Piotrowski
O. Sławomir Zaporowski
O. Juliusz Chłanda
Ojciec duchowny O. Honorat Ćwikła
Spowiednicy: O. Gabriel Kudzia
O. Krzysztof Kaczmarek

B. URZĘDY W ZAKRESIE EWANGELIZACJI

Sekretarz Ewangelizacji O. Egidiusz Włodarczyk
Koordynator Nowej Ewangelizacji O. Bartymeusz Kędzior

SEKRETARIAT DO SPRAW MISJI I EWNGELIZACJI

Sekretarz O. Egidiusz Włodarczyk
Członkowie:
O. Gerwazy Podworski moderator ewangelizacji misyjnej
O. Nikodem Sobczyński asystent FZŚ
O. Egidiusz Włodarczyk referent ds. rekolekcji i misji ludowych
O. Fabian Wikiera referent LSO i Scholi, duszpasterz powołań
O. Alojzy Garbarz referent oaz franciszkańskichEWANGELIZACJA MISYJNA

Moderator O. Gerwazy PodworskiREFERAT DS. REKOLEKCJI I MISJI LUDOWYCH

Referent O. Egidiusz WłodarczykDUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY

Referent O. Fabian Wikiera
Animator duszpasterstwa LSO i scholi O. Fabian Wikiera
Animator duszpasterstwa oaz franciszkańskich O. Alojzy Garbarz
Animator duszpasterstwa powołań O. Fabian WikieraDUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI

Referent O. Adrian Loryś
Zastepca O. Wojciech Frączyk
  O. Arnold Marek
O. Herbert NesterenkoKATOLICKIE SZKOŁY BERNARDYŃSKIE
IM. BŁ. ANASTAZEGO PANKIEWICZA w Łodzi

Dyrektor O. Juwenalis Andrzejczak
Pedagog szkolny O. Bartosz Stankiewicz


C. INNE URZĘDY I KOMISJE

RADA EKONOMICZNA

Przewodniczący O. Albin Kolarski
  O. Wenancjusz Stasiuk
O. Marceli Gęśla

KOMISJA REMONTOWO-BUDOWLANA I OCHRONY ZABYTKÓW

Przewodniczący O. Marceli Gęśla
Członkowie Inspektor Budowlany (osoba świecka)
O. Cyprian Moryc


PROWINCJALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW

O. Cyprian MorycREFERAT DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

O. Wenacjusz StasiukDOM ŚW. SZYMONA

Dyrektor O. Wenacjusz StasiukWICEPOSTULATURA

Wicepostulator O. Tytus Fułat
Sekretarz O. Aleksander Sitnik
KULT ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH PROWINCJI

Animator O. Krystian OlszewskiARCHIWUM PROWINCJI

Archiwista O. Narcyz Klimas
Współpracownik O. Władysław Waśko
BIBLIOTEKA PROWINCJI

Dyrektor O. Andrzej PabinMUZEUM PROWINCJI

Dyrektor O. Efrem Obruśnik
Współpracownik O. Marcin Kozdrach
KOMISJA ARCHIWALNO-BIBLIOTECZNA

Przewodniczący O. Narcyz Klimas
Członkowie: O. Andrzej Pabin
O. Władysław Waśko
O. Nazariusz PopielarskiWYDAWNICTWO „CALVARIANUM”

Dyrektor O. Wenancjusz Stasiuk
Rada Wydawnictwa: O. Romuald Kośla
O. Cyprian Moryc
O. Egidiusz WłodarczykSTUDIO NAGRAŃ I WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE "FANFARA"

Dyrektor O. Julian ŚmierciakPRZEGLĄD KALWARYJSKI

Redaktor O. Franciszek Salezy NowakRZECZNIK PRASOWY

O. Hadrian KamasANIMATOR DS. SPRAWIEDLIWOŚCI I POKOJU
ORAZ NIENARUSZALNOŚCI STWORZENIA

O. Gerwazy PodworskiEGZAMINATORZY DO ŚWIĘCEŃ

O. Emilian Lenart
O. Roland Pancerz
CENZORZY KSIĄŻEK

O. Edmund Świerczek
O. Romuald Kośla
O. Roland Pancerz