A

A

Studio nagrań
Studio nagrań "fanfara" zostało założone z inicjatywy o. Juliana Mieczysława Śmierciaka OFM (muzykologa, akustyka i realizatora dźwięku), w celu dokonywania nagrań muzycznych i ich publikacji, mających służyć rozwojowi muzyki religijnej, a także promocji religijnych zespołów muzycznych. Działalność studia ukierunkowana jest na wspomaganie muzyków i zespołów chrześcijańskich.

Nazwa "fanfara" wywodzi się od pierwszych nagrań realizowanych w studiu tj. serii uroczystych fanfar na odsłonięcie cudownych obrazów Matki Bożej (np. Leżajsk, Kalwaria, Piotrków Trybunalski, Skępe, Rzeszów, Opatów, Dobra, itd.). Studio chce być także samo w sobie niejako "fanfarą" na cześć Boga i Matki Najświętszej, co zarazem wyznacza cel i zakres działalności studia.

"Fanfara" bezpośrednio współpracuje z Katedrą Instrumentologii w Instytucie Muzykologii KUL dlatego specjalizuje się w nagraniach akustycznych instrumentów - szczególnie organów, a także wspomaga badania naukowe tychże instrumentów.

Celem studia jest także pomoc dzieciom i młodzieży w rozwoju muzycznym, poprzez udostępnianie swoich sal studyjnych do ćwiczeń i umożliwiając im bezpłatnie realizować swoje produkcje muzyczne.

Studio współpracuje z wybitnymi kompozytorami i dyrygentami zespołów muzycznych, co owocuje wysokim poziomem realizacji projektów muzycznych.