A

A

Strona Archiwalna
Głęboki rozwój środków masowego przekazu zrewolucjonizował funkcjonowanie nie tylko świeckich instytucji, ale wymusił też na naszym Zakonie i Prowincji "otwarcie się" na świat Internetu. Stało się to możliwe dzięki wysiłkowi o. Juliana Śmierciaka, podówczas studenta KUL-u. W 1997 r. powstała strona internetowa Prowincji OO. Bernardynów, będąc pierwszą taką stroną wśród franciszkańskich prowincji. Była ona częścią większego projektu o. Juliana: portalu www.ofm.pl, mającego gromadzić informacje i odnośniki do wszystkich stron o tematyce franciszkańskiej.

Wciąż istnieje możliwość odwiedzenia starej strony, mimo iż jej adres został przekazany witrynie, którą właśnie czytasz.