A

A

Nowicjat

       Ministrowie dadzą im odzież na czas próby (...). Po upływie roku niech będą przyjęci pod posłuszeństwo.
(Reguła)
       Po zakończeniu formacji w postulacie następuje okres próby przed złożeniem pierwszych ślubów zakonnych - nowicjat. Jest to czas szczególny. Dużo tu ciszy, modlitwy, pracy wewnętrznej, mało kontatków ze światem zewnętrznym. Wydawać by się mogło, że to czas stracony, jednak w rzeczywistości właściwie przeżyty nowicjat bardzo głęboko zapada w pamięć wielu braci i owocuje w ich dalszym życiu franciszkańskim.

       Od około 120 lat dom nowicjacki w naszej Prowincji mieści się w Leżajsku. Twający  równy rok okres próby wyznaczają trzy obrzędy: przyjęcie do nowicjatu, obłuczyny, oraz pierwsza profesja zakonna.

       Istotą obrzędu przyjęcia do nowicjatu jest wpis do księgi nowicjackiej. Od tego momentu bracia zostają oficjalnie przyjęci do Zakonu.

       W pierwszych miesiącach bracia nowicjusze chodzą, podobnie jak w postulacie, "po cywilu". Zmiana następuje z chwilą obłuczyn, odbywającą się tradycyjnie w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, 7 grudnia. Bracia otrzymują nowe imię, którym będą się posługiwać, oraz strój nowicjacki. Różni się on od habitu jednym szczegółem: na pasku brakuje trzech węzłów symbolizujących złożone śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Bracia zawiążą je dopiero w chwilą ich złożenia.

       Głównym zadaniem nowicjuszy jest przygotowanie się do właściwego życia zakonnego, czyli życia ślubowanymi radami ewangelicznymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Bracia pogłębiają swoje życie wewnętrzne, poznają charyzmat franciszkański i historię Zakonu, wykonują prace ręczne w klasztorze i ogrodzie. Nie brakuje też sportu. Nie jest natomiast nowicjat czasem angażowania się w działalność duszpasterską; bardziej przypomina on życie w klasztorze o charakterze kontemplacyjnym. Nowicjusze nie mogą również opuścić domu nowicjackiego na dłuższy okres czasu (wyjątkiem jest tu wyjazd całego nowicjatu), ograniczone jest również przyjmowanie gości.

       Nowicjat kończy się z chwilą złożenia pierwszych ślubów zakonnych (tzw. profesja zakonna). Śluby życia w czystości, bez własności i w posłuszeństwie są składane na okres jednego roku, a następnie kilkukrotnie odnawiane, aż do momentu złożenia ślubów wieczystych (zwanych często profesją uroczystą).

Galeria: