A

A

Młodzież Franciszkańska
Franciszkańska Młodzież Oazowa, to grupy młodzieży działające przy bernardyńskich klasztorach i parafiach. Na "oazę" chodzą dzieci, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, studenci. Podczas cotygodniowych spotkań pod kierunkiem ojca moderatora młodzież uczestniczy w spotkaniach formacyjnych, zajmuje się oprawą liturgiczną Mszy św. Oaza - to spora dawka modlitwy i adoracji, wyciszenia i kontemplacji, ale i dobrej zabawy i możliwości spotkania w gronie rówieśników, którzy chcą przeżywać swoją młodość w duchu Bożym, w duchu św. Franciszka.
 
FMO czerpie całymi garściami z Ruchu Światło-Życie, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego (stąd przydomek "oazowa"), a jednocześnie tkwi mocno w świecie franciszkańskich grup młodzieżowych stowarzyszonych jako "Młodzież Franciszkańska". 
 
Prócz pracy rocznej, istotnym punktem życia oazowego są coroczne 15-dniowe rekolekcje dla grup w odpowiednim wieku: dzieci starsze i młodsze, stopnie: o, 1, 2 i 3, oraz studenci. Podsumowaniem tych rekolekcji są Dni Wspólnoty, odbywające się w Kalwarii Zebrzydowskiej w trzeci weekend września. Gromadzą się na nich wszystkie wspólnoty z klasztorów, ok. 400 osób.
 


Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej
FMO posiada również swoje forum dyskusyjne.