A

A

Wetlina
Dom filialny klasztoru w Dukli
Kościół i parafia pw. Miłosierdzia Bożego


Tereny obecnej parafii w Wetlinie zostały prawie całkowicie wyludnione w czasie operacji "Wisła". Życie powróciło tu w latach 60-tych za sprawą pracujących przy wyrębie lasu. Zachodziła coraz większa potrzeba stałego duszpasterstwa. Parafia w Wetlinie została erygowana 4 czerwca 1980 r. i powierzona Bernardynom. Obecnie parafia liczy sobie 4 miejscowości i ok. 500 osób. Prócz małego kościółka w samej Wetlinie, zbudowanego na miejscu krzyża, gdzie niegdyś odprawiano Msze św., powstał kościół dojazdowy w miejscowości Kalnica.
 
Wetlina to doskonałe miejsce na odpoczynek i na prowadzenie rekolekcji. Wie o tym zwłaszcza młodzież oazowa, która upodobała sobie to miejsce na wakacyjne oazy.