A

A

Kalwaria Zebrzydowska – Seminarium
Klasztor pw. św. Franciszka z Asyżu
Wyższe Seminarium Duchowne pw. bł. Jana Dunsa ze Szkocji
Siedziba junioratu


        Pierwotnie seminarium bernardyńskie, przeniesione po II wojnie światowej ze Lwowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, mieściło się w klasztorze MB Anielskiej. Szczupłość miejsca spowodowała podzielenie w latach 60-tych studium między konwenty: Kraków (filozofia) i Kalwaria (teologia). Jednak było to rozwiązanie połowiczne. Całkowitym rozwiązaniem problemów było wybudowanie nowego klasztoru - seminarium.

Klasztor semiaryjny św. Franciszka został wybudowany w latach 1981-1993 nieopodal Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jego fundamenty stanęły na szczątkach starego pałacu Czartoryskich. Jest to nowoczesny budynek, doskonale spełniający potrzeby profesorów i studentów WSD.


       Przy klasztorze działają liczne grupy duszpasterskie, m.in:
 
Galeria: