A

A

Capestrano (Włochy)
Kościół i parafia pw. św. Antoniego z Padwy


       Na prośbę o. Carlo Serri, prowincjała w Abruzzo we Włoszech, nasza prowincja przejęła klasztor w Capestrano. Rozmowy o współpracy personalnej rozpoczęły się w roku 2011. Capestrano jest miejscem narodzin św. Jana (zwanego od rodzinnego miasta – Kapistranem), franciszkanina, który w XV w. przybył do Krakowa i przez swoje płomienne kazania zachęcił wielu młodych do wstępowania do odnowionego Zakonu Braci Mniejszych. Takie były początki prowincji OO. Bernardynów. Ze względu na tę historię oraz trudności personalne franciszkanów w Abruzzo nasza prowincja wysłała dwóch ojców do pracy w Capestrano. Dzięki ich obecności habit franciszkański nie zniknie z krajobrazu, w którym narodził się wielki święty franciszkanin. Ponadto nasi ojcowie z nominacji miejscowego biskupa pełnią posługę duszpasterską w parafiach w Capestrano i Ofena.